Fysiotherapie

Soms is bewegen niet vanzelfsprekend. Je lichaam doet pijn of werkt niet (meer) zoals je gewend bent. Misschien kan fysiotherapie dan helpen. Fysiotherapie voorkomt, verhelpt en vermindert lichamelijke klachten en zorgt dat jij optimaal kunt (blijven) bewegen.

Je kunt voor advies en een behandeling terecht bij een fysiotherapeut als je:

  • blessures of pijnklachten hebt, bijvoorbeeld in je armen, benen, schouders of rug;
  • vanwege een chronische aandoening begeleiding nodig hebt bij de beweegzorg;
  • na een operatie of ongeval moet revalideren;
  • of vóór een operatie conditie moet opbouwen.

 

Fysiotherapie zorgt ervoor dat je sneller herstelt en zo goed mogelijk kunt (blijven) bewegen. Met de meeste klachten kun je terecht bij een algemeen fysiotherapeut. Voor specifieke klachten of aandoeningen zijn er gespecialiseerde fysiotherapeuten. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst hij of zij je door naar een (huis)arts.

Wat doet een fysiotherapeut?

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in onze praktijk of in sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis maar uiteindelijk is elk mens weer anders.

Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. De fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen. Wie al eens behandeld is, denkt al snel aan oefeningen doen en massage. Globaal zijn er drie soorten behandelingen: bewegingstherapie, massage en fysische therapie. Vaak worden ze gecombineerd. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventie, advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op de lange termijn het meest bij gebaat.

Wie betaald de fysiotherapeut?

Voor fysiotherapie gelden in ons land maximum tarieven die wettelijk zijn vastgesteld. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

behandeling Koopmans Fysiotherapie Apeldoorn

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Het is mogelijk sinds 2006 om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een afspraak. U kunt hier een afspraak maken door ons op te bellen. In sommige gevallen gaat u met een klacht eerst naar de huisarts.

Die verwijst u door naar de fysiotherapeut. Ook een specialist of een tandarts kan dat doen. De fysiotherapeut kan ook een consultatief onderzoek doen. Verwijzer en fysiotherapeut wisselen veelal onderling

patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling.

Overige informatie

Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Verder spelen fysiotherapeuten zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen en leveren ze een positieve bijdrage aan het terugdringen van bijvoorbeeld ziekteverzuim. Op die manier helpt fysiotherapie om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.defysiotherapeut.com.

Handig om te weten

Alle medewerkers in onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register en onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars

Het team van specialisten staat klaar om u te helpen met wat voor klacht dan ook. Neem snel contact op.