Wat is Dry Needling?

Dry needling is een invasieve behandeltechniek waarbij een zeer dunne, niet-holle naald in huid en spier wordt gestoken. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Myofasciale triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier die voor flinke, uitstralende pijnklachten kunnen zorgen.

Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. ‘Dry’ duidt aan dat er niets wordt geïnjecteerd met de naald. Er wordt alleen geprikt in het triggerpoint.

Hoe werkt Dry Needling

Een triggerpoint zorgt er altijd voor dat in de betreffende spier een strakke band ontstaat. Het triggerpoint is voelbaar als het meest pijnlijke punt in deze strakke band. De spier kan minder goed functioneren door deze plaatselijke verkramping: naast pijn kunnen zwakte en verlies van coördinatie ontstaan.

Door in het triggerpoint te prikken met een naaldje, wordt een “Local Twitch Response” (LTR) opgewekt. Dit is een onwillekeurige samentrekking van de spiervezels (segmentale reflex), die ervoor zorgt dat de spier meteen zal ontspannen en de spierstofwisseling zal herstellen. Hierdoor zal het pijnlijke gebied, dat werd veroorzaakt door het triggerpoint, verdwijnen.

Hoe werkt Dry Needling

Wat voel je tijdens Dry Needling

Een triggerpoint zorgt er altijd voor dat in de betreffende spier een strakke band ontstaat. Het triggerpoint is voelbaar als het meest pijnlijke punt in deze strakke band. De spier kan minder goed functioneren door deze plaatselijke verkramping: naast pijn kunnen zwakte en verlies van coördinatie ontstaan.

Door in het triggerpoint te prikken met een naaldje, wordt een “Local Twitch Response” (LTR) opgewekt. Dit is een onwillekeurige samentrekking van de spiervezels (segmentale reflex), die ervoor zorgt dat de spier meteen zal ontspannen en de spierstofwisseling zal herstellen. Hierdoor zal het pijnlijke gebied, dat werd veroorzaakt door het triggerpoint, verdwijnen.

De steriele naaldjes die voor dry needling worden gebruikt, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes die bij acupunctuur worden gebruikt. De therapeut voelt eerst waar de strakke streng en het triggerpoint zich bevinden. Het triggerpoint wordt tussen twee vingers vastgezet, waarna het naaldje snel door de huid wordt getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe. Dit is een dof, niet pijnlijk gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response. Dit voelt als een (electrisch-) schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken.

Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kan de uitstralende pijn, die door het triggerpoint veroorzaakt wordt, worden gevoeld tijdens de behandeling. Dry needling is dus géén pijnvrije behandelmethode.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling, is een zogenaamde vegetatieve reactie. Men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding worden behandeld.

Wat voel je na een Dry Needling behandeling

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (‘blauwe plek’) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook aanspannen van de net behandelde spieren is dan pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de één en vijf dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op.

Met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig worden genoemd, zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Wat zijn de voordelen van Dry Needling

Hoewel de techniek van dry needling meestal als onprettig wordt ervaren, is hij zeer effectief om een snel herstel te bereiken. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling in de spier zelf, resulteren in een snelle pijnafname en functieherstel van de spier.

Als de spieren ontspannen zijn, kan er gewerkt worden aan de mobiliteit van de gewrichten en aan het verbeteren van kracht en coördinatie. Dry needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

dryneedling

Voor meer informatie

Wat zijn de kosten voor Dry Needling

Dry needling valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw verzekeringsmaatschapij vergoed. Lees hier meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dry needling? Wilt u weten of dry needling een goede behandeltechniek is voor uw klachten? Neem dan contact op

 

Dick Koopmans

055 – 543 32 26

Handig om te weten

Alle medewerkers in onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register en onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars

Het team van specialisten staat klaar om u te helpen met wat voor klacht dan ook. Neem snel contact op.