Zorg behandelingen

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut stelt samen met u een behandelplan op, om ervoor te zorgen dat uw klacht verholpen kan worden.

Master Manuele Therapie

Een manueel therapeut kan bij bepaalde gewrichtsklachten meer bereiken dan de fysiotherapeut. Daarnaast beoordeelt hij/ zij ook of de arbeidssituatie en het maatschappelijk leven betrekking hebben op de klacht van de patiënt.

Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een behandelmethode die is gericht op behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- en bewegingspatroon. Dit al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte en met als doel de klachten te doen verdwijnen, verminderen of te voorkomen.

Master Bekkenfysiotherapie

Bekken fysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie op bekkenklachten zoals ongewild verlies van urine of ontlasting of moeizaam kwijt kunnen van ontlasting.

DryNeeding Therapie

Dry needling is een invasieve behandeltechniek waarbij een zeer dunne, niet-holle naald in huid en spier wordt gestoken. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Myofasciale triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier die voor flinke, uitstralende pijnklachten kunnen zorgen.

Medische Training (oa voor rug-, schouder- en knieklachten)

Een team van therapeuten (fysio-,oefentherapeuten en personal trainers) hebben een aantal verschillende trainingsschema’s gemaakt voor diverse patientengroepen. Hierbij hebben ze gekeken naar de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk en medisch gebied.

Beweegprogramma's (oa COPD, Osteoporose en Diabetes)

Een fysiotherapeut stelt samen met u een behandelplan op, om ervoor te zorgen dat uw klacht verholpen kan worden.

Ergotherapie

Een ergotherapeut houdt zich bezig met dagelijkse activiteiten als zelfverzorging, werk, hobby’s etc. die mensen door pijnklachten, ziekte of andere aandoeningen niet meer of moeilijk kunnen uitvoeren.

Psychologie

Revalidatie is gericht op de psychologische ondersteuning/coaching tijdens het programma. Het vraagt veel van jezelf om aan een dergelijk intensief programma deel te nemen, zowel fysiek als mentaal. Belemmerende factoren zullen mede door psychologische hulp worden herkend, opgespoord en aangepakt. De manier waarop moet passend zijn voor de persoon die alles tot uitvoer moet brengen. ”Jij kent jezelf beter dan wie dan ook, en daarom moet het programma aansluiten op jouw behoefte en kunnen.”

Diëtisten

Wilt u gezonder gaan eten of meer weten over eten zonder vlees? Is uw kind te dik of heeft het last van voedselovergevoeligheid of moet u een speciaal dieet volgen vanwege bijvoorbeeld overgewicht, diabetes of te hoog cholesterol? Dan kunt u terecht bij één van onze diëtisten.

Maatschappelijkwerk

Als maatschappelijk werkers kijken wij graag samen met mensen naar praktische vraagstukken, zoals: arbeidsreintergratie, huisvestingsproblemen, financiele ondersteuning en contact met het UWV en gemeentes. Door middel van gesprekken proberen wij mensen een duwtje in de goede richting te geven, waarna ze het weer zelfstandig kunnen oppakken. Samen leren en groeien staat dus centraal.

Echografie

Bij Koopmans Fysiotherapie hebben de therapeuten zich gespecialiseerd in Musculoskeletaal Ultrasound (MSU) echografie. Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort.

Ontspanningstherapie

De langzame en ritmische bewegingen en andere speciale massagetechnieken zorgen ervoor dat spanning vermindert en de gemasseerde persoon zich ontspant. De bloeddruk verlaagt en de slaap wordt bevordert.

CureTape Therapie

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

Shockwave Therapie

Bij Koopmans Fysiotherapie hebben de therapeuten zich gespecialiseerd in Musculoskeletaal Ultrasound (MSU) echografie en in de nieuwe behandelmethode Extracorporeal ShockWave Therapy (ESWT)

Eerstelijnszorg

  • Zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners)
  • Zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprotheci)
  • Fysiotherapie
  • Apothekerszorg
  • Thuisverpleging (geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie)
  • Maatschappelijk werk
  • Psychologische zorg bij een consultatiebureau