Psychologie

Revalidatie Geneeskunde Apeldoorn
Psychologie Revalidatie Team Apeldoorn

Inleiding

Onze revalidatiepsycholoog maakt deel uit van de vakgroep psychologie/orthopedagogiek. Hij functioneert op basis van een eigen beroepsinhoudelijke verantwoordelijkheid binnen Psychologie Revalidatie Team Apeldoorn. Bij afwijkingen in het zorgproces overlegt de psycholoog dit in eerste instantie met de revalidatie coördinator die hierin functioneel leiding geeft. Die op zijn beurt weer verantwoording af legt over de zorginhoudelijke processen aan de revalidatiearts.

Handig om te weten

Alle medewerkers in onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register en onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars

Het team van specialisten staat klaar om u te helpen met wat voor klacht dan ook. Neem snel contact op.