Oefentherapie Mensendieck Apeldoorn

Oefentherapie Mensendieck is een behandelmethode die is gericht op behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- en bewegingspatroon. Dit al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte en met als doel de klachten te doen verdwijnen, verminderen of te voorkomen.

Er wordt uitgegaan van strikt persoonlijke bewegingsmogelijkheden en rekening gehouden met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).

Wat doet een oefentherapeut Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck  Apeldoorn biedt een paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten behandeld en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten.

De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht zelf. Dat wil zeggen dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen van een cliënt.

Gewoonten

Mensen bukken, tillen, springen, lopen en zitten. Echter gebruikt niet iedereen bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gaat grotendeels onbewust. Iedereen zal hierdoor zijn/haar eigen houdings- en bewegingsgewoonten ontwikkelen. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam en zouden op den duur kunnen leiden tot klachten aan het lichaam.

Basisgedachte van oefentherapie Mensendieck

Bewegingen worden ‘goed’ genoemd als onder andere spieren daarbij optimaal samenwerken en daarbij de gewrichten op de juiste manier worden belast.

  • Dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen
  • Dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces
Bram Visser

Aanvullende informatie

Landelijke registratie

De oefentherapeut gaat uit van het beroepscompetentieprofiel dat door de VvOCM Vereniging voor Oefentherapeueten Cesar & Mensendieck is opgesteld. De VvOCM zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de oefentherapeut. Daardoor wordt u bij een door de VvOCM erkende therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Verwijzing en vergoeding

In het verleden kon u alleen naar een oefentherapeut met een verwijzing van een huisarts of specialist. Vanaf 2006 is dat niet meer nodig. Oefentherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket en boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie

Handig om te weten

Alle medewerkers in onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register en onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars

Het team van specialisten staat klaar om u te helpen met wat voor klacht dan ook. Neem snel contact op.