Kinderen in beweging

Kinderen in Beweging is een beweegprogramma voor kinderen van 4 tot 12 jaar met overgewicht. Oefentherapeut Bram Visser en diëtiste Vianne Duinkerke begeleiden de kinderen in dit programma.

Het doel is kinderen te ondersteunen bij het afvallen. Ook leren de kinderen hoe ze een actiever en gezonder kunnen leven. En misschien nog wel het belangrijkste: plezier krijgen in bewegen.

Voor wie is het

Kinderen in Beweging is voor ieder kind dat kampt met overgewicht. Kinderen kunnen deelnemen na een doorverwijzing van de CJG-arts of de huisarts. Maar ook de ouders kunnen hun kind aanmelden. Wanneer de CJG-arts of de huisarts opmerkt dat een kind overgewicht heeft, stuurt hij/zij een e-mail naar Koopmans Fysiotherapie  (yvon@koopmansfysiotherapie.nl) om het kind aan te melden. Vervolgens neemt Bram contact op met de ouders.

Kinderen in Beweging

Inhoud van het programma

Het programma start met een intakegesprek met oefentherapeut Bram Visser en diëtiste Vianne Duinkerke. Zij doen dan diverse ‘fitheidtesten’ en stellen individuele doelen op. De diëtiste stelt samen met de ouders en het kind een gezonde voedingspatroon op. Het programma duurt in totaal 16 weken. Elke 4 weken vindt er een evaluatie plaats waarin de begeleiding kijkt of de (tussen-)doelen van het kind zijn bereikt. Aan het eind van het programma proberen de begeleiders het kind eventueel bij een sportvereniging in te schrijven.

Kinderen komen twee keer in de week sporten. De tijden om te sporten worden altijd in overleg met de ouders gedaan. Het zijn altijd naschoolse tijden.
In het programma zit veel sport en spel. We gaan voetballen, volleyballen, tennissen, ….enz. Maar ook fitness en boksen hoort tot de mogelijkheden. Soms gaan we ook naar buiten om daar te sporten. De groep bestaat uit 4 of 5 kinderen. Naast de begeleiding door een oefentherapeut, fysiotherapeut en diëtiste, kunnen er nog andere disciplines betrokken worden om het beste resultaat te behalen. Bijvoorbeeld een pedagoog of kindercoach als dat nodig blijkt te zijn.

Aanvullende informatie

De rol van ouders

Niet alleen moet het (beweeg)gedrag van de kinderen veranderen, ook de ouders moeten hun steentje bijdragen. Wanneer de kinderen aan het sporten zijn, of op een ander moment, gaat een pedagoog of coach in gesprek met de ouders. Op dat moment krijgen de ouders de  mogelijkheid om hun vragen te stellen over opvoeding, bewegen en eten.

Wie betaalt dit?

Kinderen in Beweging wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanmelden

Heeft uw kind overgewicht en heeft u vragen over het programma Kinderen in Beweging, neem dan gerust contact op met Koopmans Fysiotherapie. Direct uw kind aanmelden kan natuurlijk ook! Door een e-mail te sturen naar yvon@koopmansfysiotherapie.nl

Handig om te weten

Alle medewerkers in onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register en onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars

Het team van specialisten staat klaar om u te helpen met wat voor klacht dan ook. Neem snel contact op.